AIMin LEADERSHIP 

ANNA UGANDER

"Alla tänker på att förändra mänskligheten, ingen tänker på att förändra sig själv" 

-Leo Tolstoy

AIMin leadership

AIMin leadership är ett företag med inriktning på individ-, team- och ledarutveckling. Vi fokuserar på att skapa balans mellan mänskliga och affärsmässiga värden för större framgång för organisationen som helhet och samtidigt för den enskilde individen. Vi utvecklar individer, team och organisationer mot tydliga och gemensamma värderingar, mål och resultat. 

Tjänster

DISC BETEENDE VERKTYG

Certifierad i Extended DISC beteende verktyg. Verktyget ger en ökad medvetenhet och förståelse om både egna och andras beteende. Verktyget ger också en klarare bild om motivation, styrkor, kommunikation och ledarskap.


DISC är ett enkelt och effektivt verktyg för ledare, ledningsgrupper och team att utvecklas på det personliga planet men också för att få förståelse för både likheter och olikheter och därmed finna nya sätt att kommunicera och samverka mer effektivt.


Kunder

 • IKEA
 • E.ON
 • VOLVO
 • HILITI
 • Öresundskraft
 • Länsstyrelsen
 • SSAM
 • Lindab
 • Silence Therapeutics GmbH
 • Mildef
 • Affärsverken
 • Sony Ericsson
 • Awapatent
 • Atos Medical
 • Malmö Stad
 • Holtab
 • Navet
 • Friskia
 • Forza
 • Transfer
 • Nordvästra Skånes folkhögskola
 • Attramera
 • Drivkraft

"The answers you seek never come when the mind is busy, 

they come when the mind is still"