COACHING & HANDLEDNING

Coaching och handledning är för dig som vill utvecklas och genomföra förändringar. Vi vänder oss till dig som inser att du bara använder en del av din fulla kapacitet. Coaching är för dig som vill ha ett professionellt stöd utanför den egna organisationen och som är beredd att investera för att utveckla din talang, kunskap och potential.

Syftet med coaching och handledning är att fungera som en katalysator för positiv förändring och utveckling. Det kan innebära att bli bättre på att GÖRA något men också att utvecklas för att VARA mer den du vill vara. Vi skapar förutsättningar för både din personliga och professionella utveckling.

Ditt fokus kan vara att skapa bättre kommunikation med dina medarbetare, få tidspusslet i vardagen att gå ihop eller få ett större genomslag som person och stärka ditt självledarskap. Du får möjlighet att tydliggöra behov, mål och resultat samt att gå från ord till handling!

AIMin erbjuder

  • Coaching & Företagsutveckling - för erfarna ledare
  • Coaching - för ledare, medarbetare och HR-personer
  • Coaching - för ledningsgrupper & Team
  • Individcoaching i grupp - för ledare (4-6 pers)
  • Coaching abonnemang - coaching in the house

Personliga möten, Skype eller Facetime för din bekvämlighet vart du än befinner dig. 

I individuella sessioner är fullt fokus på dig och din process. Individcoaching i grupp riktar sig till ledare som har vilja och mod att utveckla sitt självledarskap genom egna och andras utforskande. Du får på så sätt ta del av olika frågeställningar och situationer. Gruppdynamiken skapar möjlighet till utmaning och därmed också ett kraftfullt lärande och utveckling.

Coachens roll

Fördelen med att vi arbetar både coachande och handledande ger dig tillgång till en egen verktygslåda. Förutom att ställa coachande frågor och driva processen framåt delger vi vår erfarenhet, utbildar dig i olika tekniker, modeller och verktyg. Allt i syfte att du skall hitta nya sätt att tänka, känna, agera och hantera vardagliga situationer och relationer. Vi arbetar långsiktigt och hållbart med regelbundna träffar för att ge bästa förutsättningar för förändringen att bli integrerad och bestående.

Din roll

Förändring kan bara komma inifrån och därför är din vilja att förändras helt avgörande i vårt samarbete. Du står för innehåll och den träning som ger färdighet. Förändring och utveckling kräver handling och du behöver vara inställd på att satsa tid och engagemang under sessionerna men framför allt mellan våra träffar för bästa resultat.

Coaching abonnemang - coaching in the house

AIMin erbjuder ett månadsabonnemang som en helhetslösning på ert företag för att skapa kontinuitet och lättillgänglighet för ledare och medarbetare på plats som har behov av coaching och handledning inom olika arenor.

AIMin tillhandahåller coaching & handledning i bl a:

  • Personlig utveckling och Ledarskap
  • Mental träning för målfokus och resultat
  • Mindfullness/meditation för stresshantering
  • Kommunikationsträning för svåra samtal, feedback, genomslagskraft och större publik

I ett abonnemang har Ni även möjlighet att nyttja vår kompetens även till gruppsessioner (grupphandledning, kommunikation, mindtraining el dyl) för specifika behov efter överenskommelse.