WORKSHOPS

Workshops ger möjlighet till ett upplevelsebaserat och  processorienterat lärande. Teori, modeller, och verktyg blandas med  egna upplevelser genom praktiska övningar. Vi lär oss effektivt genom att göra. Det ger oss en insikt och medvetenhet som känns och håller över tiden. Träning ser vi som en självklar del i lärandet. Övning ger färdighet!