KOMMUNIKATION & FEEDBACK

En av de viktigaste förutsättningarna för att ledningsgrupper, team och individer ska fungera effektivt är god kommunikation. För att hålla god kvalitet både i relationer och situationer i organisationen behövs ett gemensamt språk och kommunikationskunskap för att skapa tydlighet och goda resultat. Feedback är ett självklart kommunikationsverktyg som bidrar till klarhet, samverkan och utveckling på både individ, grupp och organisationsnivå.

Ni tränar aktivt under workshops för att verkligen integrera våra enkla modeller och konkreta verktyg i syftet att kunna använda dem direkt i er vardag. Dessa workshops kan hjälpa er som ledningsgrupp eller team att skapa effektivare möten, tydliggöra värderingar, öka förmågan att ge feedback som når fram samt skapa god stämning och en värdegrundad kultur i företaget.

AIMin kommunikation